Gwarancja na produkty Slingshot'a i Remote Wakeskates nie obejmuje między innymi:

  • Uszkodzeń wynikłych na skutek używania produktu na sliderach, kickerach, boksach, railach i innych przeszkodach.
  • Uszkodzeń wynikłych z uderzeń innych niż o wodę, w tym plażę, kamienie, drzewa, inne przeszkody
  • Używania produktu w celach komercyjnych jak: szkolenia, wypożyczanie sprzętu i inne
  • Używania produktu niezgodnie z przeznaczeniem i/lub parametrami technicznymi lub niewłaściwej eksploatacji
  • W przypadku jakichkolwiek modyfikacji produktu
  • Gwarancja nie obejmuje produktów zakupionych na firmę i/lub na fakturę

 

  • Slingshot Sports udziela 12-miesięcznej gwarancji na wady fabryczne na wszystkie nowe produkty chyba, że inny okres gwarancyjny został wyraźnie podany przy danym produkcie. Okres gwarancyjny jest liczony od daty zakupu. 
  • Firma proSurf nie ma obowiązku dostarczenia zastępczego sprzętu na czas rozpatrywania reklamacji.
  • Firma proSurf zastrzega sobie, że w sytuacji braku identycznego towaru może zaproponować inny (podobny) lub zwrot gotówki. 
  • Firma proSurf zobowiązuje się  do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania wadliwego towaru. 
newsletter